top of page

Zpěvomat

Co je to zpěvomat?

Kouzelný pouliční hudební nástroj znějící na přání kolemjdoucích. Jedná se o interaktivní projekt ve veřejném prostoru, přinášející do ulic měst živá hudební vystoupení pod vedením předních profesionálních hudebníků - zpěváků, skladatelů a sbormistrů. Tato událost je zároveň také workshop vedený zkušenými lektory - předem přihlášení účastníci z řadveřejnosti jsou rozděleni do skupin, každou z nich vede lektor, který se svým "sborem" během dopoledního tréninku nacvičí drobné hudební tvary - kánony, improvizace, vícehlasé skladby. Odpoledne vyjdou skupiny na ulici na předem dohodnutá místa; uprostřed kruhu zpívajících stojí židle a kdokoliv z náhodných kolemjdoucích si může zdarma sednout a naslouchat koncertu.

Autorka projektu

Projekt ZPĚVOMAT vytvořila hudebnice Ridina Ahmedová a již několik let se značným ohlasem probíhá v Praze i řadě dalších měst (Plzeň, Karlovy Vary, Pradubice, aj.). ZPĚVOMAT vznikl z potřeby oslovit i lidi mimo obec "poučených", z nichž se většinou publikum či účastníci představení a workshopů (alespoň hlasových) rekrutují. Na dílnu většinou přijde ten, kdo už je nakloněný práci s hlasem a zpěvu a považuje to za zajímavé a přínosné. ZPĚVOMAT je ale koncipován tak, aby umožnil průnik do veřejného prostoru a mohl zasáhnout živým zpěvem i ty, kteří by se s něčím takovým běžně nesetkali, nebo by si na to za jiných okolností neudělali čas. Zpěvomat je dalším krokem ve zkoumání různých podob a funkcí zpěvu.

První Zpěvomat v Táboře se konal 21. září 2020. Hlasovými průvodci byli Petr Váša,  Benjamin Lovett a Adéla Slachová.

Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře města Tábora a též díky spolupráci s www.hlasohled.cz

Závěrečná zpráva

zpevomat cedule-9.jpg
loga.jpg
bottom of page