top of page
Adela_Zlom-20.jpg

Hlasové dílny

Na úvod každé dílny nás provázejí rytmická cvičení, hra na tělo, interakce mezi účastníky ať už pohybová či hlasová. Společně pronikáme do obrazů v písních, do jejich příběhů.Když si dovolíme vnést do písně své pocity, můžeme na okamžik zapomenout na sebekontrolu a stát se postavou v ní, nebo se ocitnout v jiném kraji. A v tomto vzácném okamžiku se píseň stává léčivou...Na hlasových dílnách nechybí ani improvizace a práce s muzikoterapeutickými nástroji.

Tyto dílny nabízím pro dvě skupiny, začátečníky a pokročilé.

Začátečníci

•Souvztažnosti těla, hlasu a dechu
•Hlasové hry pro psychické uvolnění
•Zbavování se ostychu zpívat před ostatními
•Prožitek základních hudebních témat- tóny, intervaly, harmonie

•Rytmická cvičení- body percussion

Pokročilí

•Rytmická cvičení - Body Perkussion

•Improvizace, Scat Singing
•Rytmus a frázování
•Vícehlasé písně

•Hlasová cvičení a Body Memory

Cena 200 Kč / 1,5 hodiny
bottom of page