DSC_0946.JPG

Dětský sbor

Dětský amatérský soubor ĎAS, pro děti předškolní a školní.
Pracujeme s hlasem a rytmem pomocí her a zábavných cvičení. Objevujeme nové hlasové možnosti, poznáváme souvislosti hlasu, těla a dýchání. Pohráváme si se slovy, ostinátky, kánony, improvizujeme a dáváme obrazům a dějům zvuk. Místo zpěvu podle not, podporujeme hudební paměť. Slova a melodii se učíme opakovaným poslechem a postupováním po částech. Není to dril, ale radost a zábava.

Dětský sbor ĎAS. Každé úterý od 16.30 hodin v Centru Regenerace. Cena je 2500 / pololetí.